Blog da Biblioteca do C.E.I.P. A Ponte de Lugo

Contos do mundo

Campaña de sensibilización e educación cultural na que a dinamizadora, María José, filla de cooperantes, dá a coñecer ás nenas e nenos do noso colexio, a través de contos, a realidade de países que viven en condicións desfavorables, ao mesmo tempo que se fomenta o coñecemento doutras culturas, para erradicar futuros comportamentos racistas ou xenófobos.


0 comentarios: